Bonus Akhir Tahun

Bonus Akhir Tahun

Bonus akhir tahun datang lagi! Bersedia untuk kehebatan Bonus akhir tahun! Menangi motosikal dan hadiah tunai sekarang (Tertakluk terma dan syarat)!

Tahniah Pemenang!

Tahniah kami ucapkan kepada para pemenang!

 1. 460068
 2. 314140
 3. 548721
 4. 265644
 5. 557019 
 1. 840808
 2. 1026707
 3. 1146988
 4. 635369
 5. 804829
 1. 1346306
 2. 1325296
 3. 489867
 4. 205870
 5. 1135357
 1. 610493
 2. 1301405
 3. 63634
 4. 350137
 5. 110673
 1. 1366882
 2. 1377070
 3. 1202321
 4. 484335
 5. 985640
 1. 772152
 2. 1403158
 3. 1378632
 4. 1366230
 5. 602604
 1. 304736
 2. 591895
 3. 554331
 4. 685818
 5. 1202790
 1. 980587
 2. 760363
 3. 772060
 4. 980025
 5. 269814
 1. 957348
 2. 807156
 3. 1189101
 4. 1017559
 5. 1458721
 1. 102953
 2. 810209
 3. 1376290
 4. 1141404
 5. 1366246
 1. 1107671
 2. 1387880
 3. 976489
 4. 679343
 5. 1253682
 1. 1115876
 2. 1070700
 3. 1083155
 4. 1082675
 5. 979886
 1. 635443
 2. 1179314
 3. 1130371
 4. 1119403
 5. 106049
 1. 165795
 2. 1254862
 3. 685045
 4. 979076
 5. 541111

*ID disusun mengikut negeri dan kedudukan Top 1-5

Terma dan syarat

1. Bermula dari 11 November 2023 – 31 Disember 2023.

2. Kadar penerimaan order adalah 90%.

3. Maksimum 3 No-show untuk setiap rider.

4. Melengkapkan minima 800 pesanan sepanjang bonus berlangsung.

5. Rider hendaklah aktif dan tidak ke batch 5 sepanjang bonus berlangsung.

6. Tidak terlibat mana-mana aktiviti fraud dan sistem pematuhan.

7. Pemenang motosikal perlu mengambil hadiah tersebut di lokasi yang ditetapkan.

8. Harap maklum bahawa gambar motosikal di atas adalah contoh sahaja.

9. foodpanda berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menukar, meminda atau menambah kepada Terma dan Syarat ini, atau menamatkan, mengubah atau menggantung peraduan ini, atau menggantikan peraduan ini dengan yang lain, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.

10. Hadiah adalah seperti yang dinyatakan dan tiada wang tunai atau alternatif lain akan ditawarkan. Hadiah tidak boleh dipindah milik. Hadiah adalah tertakluk kepada ketersediaan dan kami berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang setara tanpa memberi notis.

Selamat maju jaya panda!