Bonus Tambahan RAF

Kempen ini adalah khas untuk ID yang belum pernah merujuk!

Top 5 ID minggu ini!

1501894

Mekanik Kempan

  1. Rujuk rakan menggunakan pautan RAF anda antara 27 Nov – 29 Dis 2023
  2. Rakan yang dirujuk membuat 30 pesanan dalam masa 10 hari selepas mendapat peralatan = RUJUKAN BERJAYA (dikira sebagai 1 rujukan)
  3. Bayaran RAF normal akan dibayar sebaik sahaja nombor pesanan dicapai didalam pendapatan yang seterusnya.
  4. Bayaran tambahan akan dikira selepas kempen berakhir dan jumlah bayaran akan dilakukan selepas Minggu ke-3 2024

Terma & Syarat

  1. Terbuka hanya kepada rider aktif Lembah Klang yang belum menerima bayaran RAF dalam tahun 2023 (para rider yang layak akan menerima mesej kempen di dalam Inbox aplikasi)
  2. Pemenang telefon pintar akan dihubungi oleh pihak foodpanda dan WAJIB menghadirkan diri sendiri untuk mengambil telefon pintar tersebut,
  3. foodpanda berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menukar, meminda atau menambah kepada Terma dan Syarat ini, atau menamatkan, mengubah atau menggantung peraduan ini, atau menggantikan peraduan ini dengan yang lain, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.
  4. Hadiah adalah seperti yang dinyatakan dan tiada wang tunai atau alternatif lain akan ditawarkan. Hadiah tidak boleh dipindah milik. Hadiah adalah tertakluk kepada ketersediaan dan kami berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang setara tanpa memberi notis.