Cara untuk mencapai batch tinggi

1. Rancangkan syif dengan betul
2. Bekerja pada waktu ‘Special Hours’ yang ditetapkan
2. Bekerja pada waktu ‘Special Hours’ yang ditetapkan