Gambar Bukti Pengambilan Pesanan

Gambar bukti Pengambilan pesanan adalah untuk melindungi penunggang foodpanda daripada sebarang pertikaian (jika ia berlaku) dengan pelanggan atau pesanan penipuan, dan untuk meningkatkan pengalaman penghantaran dengan lebih baik dengan memberikan bukti bahawa pesanan diambil dengan betul dari lokasi vendor dan hantar kepada pelanggan di lokasi penghantaran yang ditetapkan.

Selepas tiba di lokasi pick-up dan setelah pesanan selesai, penunggang foodpanda dikehendaki mengambil gambar pesanan di lokasi pick-up sebagai bukti pengambilan.

Gambar Bukti Pengambilan Pesanan yang sah

bukti pengambilan
bukti pengambilan pesanan
  • Pastikan gambar pick-up adalah jelas menunjukan kod pesanan dan lokasi vendor 

Gambar Bukti Pengambilan Pesanan yang TIDAK sah

gambar pengambilan pesanan
  • Gambar pick-up yang kod pesanan tidak jelas walaupun nama vendor atau bekas vendor kelihatan .