Pemilihan Syif

Sambungan syif secara automatik

Rider tidak boleh melanjutan syif dalam keadaan kurier berikut (Available, Temp Offline dan Not Working)

  • Rider mempunyai syif kedua selepas kurang daripada 30 minit
  • Pengiraan kelewatan dalam Hurrier tidak mencapai kapasiti