Proses pembelian peralatan

Berikut adalah cara pembelian peralatan semasa sesi penukaran beg

Peralatan


Rider foodpanda dikehendaki membeli peralatan seperti berikut selepas proses pendaftaran di pejabat disiapkan:

  • 2x Baju Seragam
  • 2x Beg Haba [Halal/ Non Halal]
  • 1x Beg Besar

Semua peralatan boleh dibeli dari Rider Shop foodpanda dan diambil dari rider hub kemudian!


*Sila ambil perhatian bahawa baju hujan bukan wajib dibeli tetapi boleh dibeli sekiranya anda ingin membeli

Sentiasa Menjaga Peralatan Anda

  • Cuci beg besar anda setiap minggu!
  • Sentiasa bersihkan beg anda dengan segera jika makanan tertumpah
  • Jika beg anda sudah rosak, tukarkan dengan beg yang baru di pejabat (RM35 untuk beg besar, RM5 untuk beg haba)
  • Klik Sini untuk ketahui lebih tentang langkah-langkah membersihkan beg foodpanda anda
  • Rider bersetuju bahawa sekiranya beliau telah menamatkan perkhidmatannya dengan foodpanda atau dia kekal tidak aktif untuk tempoh empat (4) bulan dari tarikh syif kerja terakhirnya (mana-mana yang lebih awal), Rider hendaklah melupuskan semua peralatan termasuk tetapi tidak terhad kepada beg penghantaran yang telah dibeli daripada foodpanda.