Permintaan Break

Kini, rider boleh minta dan tamatkan ‘break’ tersebut anda sendiri tanpa pihak dispatcher