Sesi Permintaan Tinggi

“High Demand” / Sesi permintaan tinggi adalah ciri baru di bawah tab “Available Sessions” pada aplikasi Panda rider anda di mana sesi yang mempunyai pesanan yang tinggi ditandakan dengan ikon (:fire:). Ciri ini membolehkan anda untuk merancang pemilihan sesi dan mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi.

 Pastikan anda sentiasa semak aplikasi peti masuk Panda rider kerana ciri ini akan dilancarkan tidak lama lagi di negeri anda!

Contoh Sesi Permintaan Tinggi

Anda boleh lihat pada kategori sesi yang tersedia / “Available sessions”

demand session