minggu
Minggu_banner
Sistem Pemarkahan

Kriteria Pemarkahan

Sistem pemarkahan diwujudkan adalah untuk memastikan rider yang berprestasi tinggi diiktiraf secara adil.

Sistem pemarkahan adalah penting untuk penungang foodpanda kerana prestasi kerja anda akan menentukan batch dan proses pemilihan jadual kerja anda

Adalah “special hours” yang ditetapkan oleh foodpanda setiap minggu. Pemarkahan kemudiannya akan merumuskan bilangan jam bagi setiap penunggang dalam jangka masa tersebut dan menentukan batch berdasarkan jam tersebut.

Jam bekerja sebenar [Actual v.s. planned working hours]

Kelewatan, ‘pause’ dan ‘no-show’ akan dipertimbangkan dalam metrik ini. Sekiranya anda menghabiskan jumlah penuh jam yang dirancang atau diambil pada session anda, anda akan mendapat % penuh untuk kriteria ini.

Hanya session asal anda akan diambil kira dalam metrik ini. Masa session lanjutan anda tidak akan diambil kira atau menjejaskan pemarkahan anda dalam metrik ini.

*Sila dimaklumkan bahawa ia adalah dikira berdasar pada skala SAAT, bukannya skala minit. Oleh itu, sila ‘clock-in’ beberapa minit lebih awal sebelum syif anda bermula. Contohnya, jika session anda bermula pada 2PM, sila ‘clock-in’ pada 1:55PM supaya pemarkahan anda tidak terjejas.

Kadar penerimaan ialah pesanan yang diterima tolak  dengan “manual undispatch” order, kepada penghantaran diberi oleh penunggang.

Mekanisme KPI penghantaran terbaru adalah lebih adil dan tepat. Mekanisme KPI ini ditentukan dalam tempoh masa yang sama, untuk memastikan setiap rider akan dibandingkan dengan rider lain yang bekerja dalam tempoh waktu dan negeri yang sama. 

Tempoh Masa yang disediakan:

00:00 – 08:00 (Pagi)

08:00 – 11:00 (Sarapan)

11:00 – 14:00 (Makan tengah hari)

14:00 – 18:00 (Tengahari)

18:00 – 22:00 (Makan malam)

22:00 – 23:59 (Lewat malam)

Contoh: Tempoh waktu makan tengah hari adalah berbeza dengan tempoh waktu makan malam. Hal ini disebabkan oleh jumlah pesanan adalah berlainan pada waktu berikut.

Contoh pengiraan:

Jadual di bawah menunjukkan tiga rider yang berbeza dengan pesanan yang dihantar dalam tempoh waktu makan tengah hari:

ContohRider 1Rider 2Rider 3
Pesanan dihantar451

 

Cara pengiraan markah Penghantaran Rider 1, untuk waktu makan tengah hari: 

Kami membahagikan bilangan pesanan yang dilengkapkan oleh seorang rider dalam tempoh waktu makan tengah hari, dengan jumlah pesanan yang dihantar oleh kesemua rider di dalam waktu dan negeri yang sama:

Cara pengiraan markah penghantaran = (bilangan pesanan yang dilengkapkan oleh seorang rider dalam tempoh waktu makan tengah hari) (4)/ (jumlah pesanan yang dihantar oleh kesemua rider di dalam waktu dan negeri tersebut) (4)+ (5) + (1)= 0.4

4/(4+5+1) = 0.4

Markah penghantaran di dalam tempoh makan tengahari = 0.4

Contoh pengiraan untuk Jumlah Markah Penghantaran:

Untuk pengiraan Jumlah Markah Penghantaran rider, kami perlu menggunakan markah yang diterima oleh rider daripada pada setiap tempoh waktu dan dibahagikan dengan jumlah bilangan tempoh waktu yang diambil oleh rider. 

Formula pengiraan adalah seperti berikut:

(jumlah markah penghantaran) (0.3) + (0.4) + (0.3)/ (jumlah bilangan tempoh waktu yang diambil oleh rider) (3) = 0.33 

 

Jadual di bawah menunjukkan nilai untuk setiap tempoh waktu bagi Rider 1:

Tempoh waktuWaktu SarapanWaktu makan tengah hariWaktu makan malam
Nilai tempoh waktu0.30.40.3

 

Rider 1 berada dalam 3 tempoh waktu yang berbeza tetapi dikira sebagai  jumlah tempoh yang sama. 

Untuk pengiraan KPI Penghantaran Rider 1, kami menggunakan formula seperti berikut:

(0.3 + 0.4 + 0.3)/ 3 = 0.33

KPI Penghantaran Penunggang 1 ialah 0.33

Sistem Pemarkahan

*Batch SEMUA penunggang akan dikemaskini SETIAP MINGGU pada hari Isnin

Minggu 26

Tempoh penilaian: 24.06.2024 – 30.06.2024
(akan tertera pada batch anda pada 01.07.2024)

*Semua Negeri*

Sila ambil maklum cara pengiraan No Show dan Late Login akan disatukan dengan pengiraan Jam Bekerja Sebenar (AvP).  Contoh pengiraan AvP adalah sama seperti minggu sebelumnya.
scoring foodpanda

Special hours:

Isnin – Jumaat

(5PM – 10PM)

Sabtu – Ahad

(11AM – 2PM & 6PM – 10PM)

Minggu 25

Tempoh penilaian: 17.06.2024 – 23.06.2024
(akan tertera pada batch anda pada 24.06.2024)

*Semua Negeri*

Sila ambil maklum cara pengiraan No Show dan Late Login akan disatukan dengan pengiraan Jam Bekerja Sebenar (AvP).  Contoh pengiraan AvP adalah sama seperti minggu sebelumnya.

Special hours:

Isnin – Jumaat

(5PM – 10PM)

Sabtu – Ahad

(11AM – 2PM & 6PM – 10PM)

Minggu 24

Tempoh penilaian: 10.06.2024 – 16.06.2024
(akan tertera pada batch anda pada 17.06.2024)

*Semua Negeri*

Sila ambil maklum cara pengiraan No Show dan Late Login akan disatukan dengan pengiraan Jam Bekerja Sebenar (AvP).  Contoh pengiraan AvP adalah sama seperti minggu sebelumnya.

Special hours:

Isnin – Jumaat

(5PM – 10PM)

Sabtu – Ahad

(11AM – 2PM & 6PM – 10PM)

Hari & Masa Pengambilan Session

Batch juga menentukan masa yang boleh anda mengambil session

Tips Mencapai Batch Tinggi!

Klik SINI untuk ketahui lebih tentang cara untuk mencapai batch tinggi!