Tab Bayaran (payments)

Tab bayaran kini berwajah baru! Anda kini boleh lihat pendapatan yang anda terima dengan lebih terperinci mengikut langkah-langkah dibawah;

Semak maklumat lebih dengan lebih terperinci

  • Berdasarkan pilihan tarikh yang anda klik, keseluruhan jumlah pembayaran pendapatan untuk tarikh tersebut akan tertera.
  • Anda boleh lihat jumlah “base pay” dan “tip” yang anda terima pada tarikh tersebut
  • Pesanan yang anda lengkapkan pada tarikh tersebut juga boleh dilihat
  • Untuk “Stacked order” anda kini boleh lihat butiran “stacked order” dengan terperinci

Tab "Statement"

Akan datang bulan November 2023 ini tab “penyata pendapatan” (sentiasa semak inbox di aplikasi pandarider). Anda kini boleh lihat penyata pendapatan yang anda terima dengan lebih terperinci mengikut langkah-langkah dibawah;

Semak maklumat lebih dengan lebih terperinci

  • Anda kini boleh lihat penyata pendapatan dengan lebih terperinci.
  • Harap maklum bahawa, jumlah pada tab bayaran adalah MUNGKIN TIDAK SAMA dengan jumlah yang tertera pada tab penyata pendapatan. Tab bayaran akan menunjukkan pembayaran pendapatan secara mingguan dan langsung (live) , manakala tab penyata pendapatan akan menunjukkan jumlah keseluruhan pada akhir minggu/bulan.