Tab Bayaran (payments)

Tab bayaran kini berwajah baru! Anda kini boleh lihat pendapatan yang anda terima dengan lebih terperinci mengikut langkah-langkah dibawah;

Tab Bayaran kini berwajah baharu!

Anda kini boleh semak info dengan lebih terperinci!

  • Berdasarkan pilihan tarikh yang anda klik, keseluruhan jumlah pembayaran pendapatan untuk tarikh tersebut akan tertera.
  • Anda boleh lihat jumlah “base pay” dan “tip” yang anda terima pada tarikh tersebut
  • Pesanan yang anda lengkapkan pada tarikh tersebut juga boleh dilihat
  • Untuk “Stacked order” anda kini boleh lihat butiran “stacked order” dengan terperinci